Πρόλογοι, πίνακες περιεχομένων και πληροφορίες για τα βιβλία

(Σε όλα τα παρακάτω βιβλία υπάρχουν links. Για ορισμένα άρθρα στη γαλλική γλώσσα, υπάρχουν links στη γαλλική σελίδα «Autres publications».)

 1. Ιστορία του Eλληνικού Kράτους (1830-1920).
  5η αναθεωρημένη και συμπληρωμένη έκδοση, Εστία, 2009.
  (1η έκδοση, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Πρόγραμμα Ερευνών Ιστορικού Αρχείου, 2004).
  2 τόμοι, σελίδες i – xxvii + 1.248 (με 172 πίνακες και γραφήματα) + 80 σελίδες εικονογράφησης εκτός κειμένου.
 2. ΕΥΡΩΠΗ. Δύο δοκίμια και τρία σχόλια.
  Εκδόσεις Καστανιώτη, 2000 (138 σελίδες)
 3. ΛΕΡΝΑΙΟΝ ΚΡΑΤΟΣ.
  Δοκίμιo. 

  Εκδόσεις Καστανιώτη, 2000 (123 σελίδες)
 4. ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ.
  Δοκίμια.

  Εκδόσεις Καστανιώτη, 1998 (130 σελίδες)
 5. ΕΙΡΩΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΤΙΡΑ.
  Δύο δοκίμια και επτά δείγματα
  .
  Εκδόσεις Καστανιώτη, 1998 (89 σελίδες)
 6. ΑΕΙ ΠΑΙΔΕΣ ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΙ;
  Είκοσι τρία σχόλια περί εθνικισμού, πλούτου και παιδείας.

  Εκδόσεις Καστανιώτη, 1996 (138 σελίδες)
 7. ΑΤΕΛΕΣΦΟΡΟΙ Η ΤΕΛΕΣΦΟΡΟΙ;
  Φόροι και Εξουσία στο Νεολληνικό Κράτος
  .
  Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1993 ( 102 σ. + 200 σ. πίνακες, παραρτήματα, σημειώσεις )
 8. BANQUIERS, USURIERS ET PAYSANS.
  Réseaux de crédit et stratégies du capital en Grèce (1780-1930)
 9. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, (1871-1873).
  Οικονομική και πολιτική διαμάχη στην Ελλάδα του ΙΘ’ αιώνα.

  Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1980 (173 σ. + 180 σ. πίνακες, σημειώσεις παραρτήματα), 3 εκδόσεις και ανατυπώσεις.
 10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ, 1880-1909.
  Εκδόσεις Εξάντας, 1977. 340 σελίδες (227 κείμενο + 30 Πίνακες + 83 σημειώσεις & βιβλιογραφία), 6 εκδόσεις και ανατυπώσεις.