Προσκλήσεις για διαλέξεις και σεμινάρια

Γαλλία:

 • École Française d’Athènes
 • Maison des Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence
 • Fondation Schlumberger d’éducation et de recherche, Les Treilles, Var

Ηνωμένο Βασίλειο:

 • King’s College, University of London
 • London School of Economics
 • Oxford, All Souls College
 • Oxford, St. Antony’s College, Centre for European Studies
 • Polytechnic of East London

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής:

 • American University, Washington D.C.
 • City University of New York, Graduate Center
 • Harvard University, Center for European Studies
 • Princeton University, Department of Greek Studies
 • State University of New York, New School for Social Research
 • Yale University, Department of Economics

Ισπανία:

 • Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, Madrid
 • University Alcala de Henares
 • University of Murcia

Ιταλία:

 • Institut Universitaire Européen, Florence
 • Université de Catagne

Πορτογαλία:

 • Fondation Calouste Gulbenkian (Paris)

Κύπρος:

 • University of Cyprus, Nicosia
 • Open University, Nicosia
 • Cultural Centre, Municipality of Nicosia

Ελλάδα:

 • Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, Διπλωματική Ακαδημία
 • Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας, Αθήνα
 • Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα
 • Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία
 • Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
 • Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής (ετήσια διάλεξη 2010)